Yoga Studio Sunshine

Odluka

 1. Donestite odluku šta tačno i zašto hoćete. Vaši pokušaji da nešto ostvarite uvek će ostati samo pokušaji. Da biste dobili prave koristi iz yoge, treba da odlučite da baš njih i hoćete.

 2. Istrajno sledite put joge dok god ne uspete. Put istinskog uspeha je proces, a ono što je neophodno na tom putu jeste nepokolebljiva namera i spremnost da istrajavate.

 3. Sumnju ostavite po strani! Ne sudite unapred da li će  yoga delovati ili neće, već vežbajte od srca, telom i dušom, bar tri meseca i videćete šta će se desiti.

 4. Ne sudite suviše brzo o rezultatima. Izbegnite zamku prevelikih očekivanja. Jedna od prvih lekcija koja u yogi mora da se savlada jeste beskrajno strpljenje.

 5. Merite napredak od lične početne tačke. Nemojte se porediti sa drugima, već se setite odakle ste počeli. Tako nikada nećete biti razočarani, već inspirisani da nastavite dalje.

 6. Fokusirajte se na sada i ovde. Ne dozvolite umu da vas odvlači u prošlost ili budućnost. Kreativna sila koja čini da se transformacija desi nalazi se u sadašnjosti.

 7. Delujte uvek svesno i srdačno. Ako ne delujete iz srca, ne možete biti celi. Ako niste celi, ne možete očekivati ni bolje rezultate. Vežbajte opušteno, smireno, zadovoljno.

 8. Budite spremni na promenu. Onaj ko može živo da zamisli konačno rešenje svih svojih problema jeste onaj koji je spreman na promenu.