Yoga Studio Sunshine

Termini

840x315_yfb_5

      Jutarnji termini Hata Yoge

      Ponedeljak 9h

      Sreda 9h

      Petak 9h

      Možete da birate svoj model jedan, dva ili tri              časa nedeljno

      Online ili u malim grupama do 5 osoba

      Čas u trajanju od 90 minuta

       Večernji termini Hata Yoga

  

       Ponedeljak 20h

       Sreda 20h

       Petak 20h

       Možete da birate svoj model jedan, dva ili tri             časa nedeljno

       Online ili u malim grupama do 5 osoba

       Čas u trajanju od 90 minuta 

        Yin Yoga

         Utorak i četvrtak od 19i30h do 20i30h

        Online ili u malim grupama do 5 osoba