Yoga Studio Sunshine

Od 1. februara – Joga za decu!

csue_bkg_kids_yoga_0

 

Današnji dečiji svet je užurban, prepun obaveza, dodatnih aktivnosti i video igrica. Sve ovo može da bude stresno i da negativno utiče na dete. Joga može dosta da pomogne u smanjenju pritisaka i tenzije, a ujedno i da pozitivno utiče na razvoj deteta. A kako to?

Ona uči decu da pravilno dišu, što je veoma bitno, jer se na taj način povećava količina kiseonika koja dolazi u mozak, a to poboljšava koncentraciju i učenje. Pritom se podstiče duboka relaksacija koja pomaže u smirivanju i opuštanju.

Pored toga, joga pozitivno utiče i na svesnost o položaju tela, koristeći spore pokrete kako bi se pažnja usredsredila na mišiće. Istezanjem i dovođenjem tela u pravilan položaj, učvršćuje se njegova struktura. Praktikovanjem različitih položaja, povećava se snaga mišića, obim pokreta i fleksibilnost.

Takođe, joga ne neguje takmičarski duh, što je izdvaja od ostalih sportova. Dok se bavimo jogom, usresređeni smo samo na sebe, ne takmičimo se ni sa kim, niti je bitno da postignemo neki dobar rezultat. Jedini rezultat koji je bitan jeste da se osećamo dobro, da smo puni pozitnivne energije i spremni za nove izazove i pobede.

Sada kad smo se upoznali sa pojmom joge i uvideli njene dobrobiti, vreme je da vidimo kako da je primenimo u svakodnevnim aktivnostima

Jednostavne joga igrice. Na primer, deca treba da glume drveće u šumi, tako što zauzimaju položaj drveta sa rukama iznad glave i savijenom nogom. Ovo je vežba koncentracije i ravnoteže. Vidite ko može mirno da bude u ovom položaju, ali nemojte da terate decu da predugo budu u ovoj pozi. Možete i da upotrebite maštu i da stvorite vetar koji će da ljulja i savija drveće.

Radite poze tokom pričanja priča. Dok pričate deci neku priču o životinjama, na primer, svaki put kad se pojavi mačka deca moraju da zauzmu položaj mačke.

U jogi postoji dosta zanimljivih naziva poza. Budite kreativni i spajajte različite poze sa elementima priče. Na ovaj način, osim što deca vežbaju, ona kroz priče uče osnovne ljudske vrednosti i pravilne obrasce ponašanja.

Opuštanje pred popodnevni odmor ili spavanje – Dete treba da legne na leđa na neku prostirku, sa dlanovima okrenutim nagore. Neka zatvori oči i zamisli da je na plaži. Podstaknite pravilno disanje tako što ćete reći detetu da izdiže stomak pri udahu i uvlači stomak pri izdahu. Koristite živopisne slike kako biste upotpunili ono što dete vidi, čuje i oseća na plaži.