Yoga Studio Sunshine

Vrste Yoge

 

      Postoji nekoliko vrsta yoge, pa da se upoznamo    sa nekim od njih:

 1.Hatha yoga je postignuće ovladavanjem                    energijama kretnji putem upregnuća tela,uma i          tehnikama disanja

 2.Radža yoga je postignuće postizanjem umne            kontrole

 3.Djnana yoga je postignuće usvajanjem dubokih        znanja,prevashodno identifikacijom

 4.Laja-kundalini yoga je postignuće stapanjem sa        snagama suprotnosti pomoću kojih budimo                kundalini energiju

 5.Bakti yoga je postignuće kroz                                    privrženost,divljenje,ljubav i obožavanje

 6.Karma yoga je postignuće kroz akciju,činjenje

 7.Tantra yoga je integralni pristup postignuća kroz         ovladavanje energijama seksualnosti

 8.Mantra yoga je postignuće uma mantrama-              vibracionim formulama

 9.Nidra yoga je postignuće kroz unutrašnje                  oslobadjanje

 10.Krija yoga je postignuće kroz pokret

 11.Nadi yoga je postignuće kroz zvuk,vibraciju

  

 

Ovo su drevni pravci yoge, Naravno moderno doba je uvelo u praksu i neke moderne pravce i komercijalizovalo drevnu filozofiju.