Yoga Studio Sunshine

Vrste Yoge

Postoji nekoliko vrsta yoge, pa da se upoznamo sa nekim od njih:

1.Hatha yoga je postignuće ovladavanjem energijama kretnji putem upregnuća tela,uma i tehnikama disanja

2.Radža yoga je postignuće postizanjem umne kontrole

3.Djnana yoga je postignuće usvajanjem dubokih znanja,prevashodno identifikacijom

4.Laja-kundalini yoga je postignuće stapanjem sa snagama suprotnosti pomoću kojih budimo kundalini energiju

5.Bakti yoga je postignuće kroz privrženost,divljenje,ljubav i obožavanje

6.Karma yoga je postignuće kroz akciju,činjenje

7.Tantra yoga je integralni pristup postignuća kroz ovladavanje energijama seksualnosti

8.Mantra yoga je postignuće uma mantrama-vibracionim formulama

9.Nidra yoga je postignuće kroz unutrašnje oslobadjanje

10.Krija yoga je postignuće kroz pokret

11.Nadi yoga je postignuće kroz zvuk,vibraciju

12.Svara yoga je postignuće ovladavanjem ciklusima disanja

 

Ovo su drevni pravci yoge, Naravno moderno doba je uvelo u praksu i neke moderne pravce i komercijalizovalo drevnu filozofiju.